Transmutaţia biologică. Un dar divin pentru cei inteligenţi şi perseverenţi

Transformarea unui element chimic în altul, însoţită de o declanşare uriaşă de energie, poartă numele de transmutaţie. Deşi mult timp oamenii de ştiinţă au considerat că reacţiile de transmutaţie nucleară se pot petrece doar în condiţii extreme în care sunt implicate în mod direct energii foarte mari (High Energy Nuclear Reactions), cercetări ştiinţifice mai recente au demonstrat dincolo de orice îndoială realitatea reacţiilor nucleare la energii slabe (Low Energy Nuclear Reactions) şi chiar a transmutaţiei care are loc în organismele vii. Transmutaţiile biologice la energii slabe reprezintă o realitate uluitoare, specifică atât lumii vegetale cât, şi celei animale.

Anumite tradiţii ezoterice precum Tantra sau alchimia (atât occidentală cât şi orientală), cunosc de mii de ani aceste realităţi şi chiar au dezvoltat o serie de metode practice prin care transmutaţia biologică poate fi folosită în direcţia accelerării evoluţiei spirituale.

În pofida rolului deosebit de important pe care transmutaţia biologică îl joacă în cadrul vieţii fiinţei umane, ştiinţa actuală continuă să marginalizeze acest fenomen. 

Ce spune ştiinţa
Posibilitatea transformării unui element chimic în altul în interiorul organismelor vii a trezit atenţia oamenilor de ştiinţă încă de la sfârşitul secolului XVIII.

În 1797, Schrader a câştigat premiul Academiei de Ştiinţe din Berlin, demonstrând formarea elementelor chimice în germenii de grâu şi ovăz, fără niciun suport exterior. În 1799, chimistul francez Vauchelin, intrigat de cantitatea mare de calciu pe care găinile o excretă zilnic, a izolat o găină şi a studiat balanţa de intrări/ieşiri a acestui element din organismul acesteia. El a constatat cu uimire că găinile excretă de patru ori mai mult calciu decât consumă. A concluzionat că acest element este produs cumva în organismul găinilor, dar nu a putut explica modul cum se petrece asta. Mergând pe urmele acestora, de-a lungul secolului XIX mai mulţi oameni de ştiinţă au studiat posibilitatea transformării unui element chimic în altul în organismele vii (diferite specii de plante sau animale). Unul dintre cei mai tenace a fost chimistul german Von Herzelee, care între 1875 şi 1883 a realizat nu mai puţin de 500 de analize care au demonstrat creşterea cantităţii anumitor elemente chimice în plante cultivate fără sol (doar în apă pură).

Dar cea mai vastă cercetare în domeniul transmutaţiei biologice a fost întreprinsă de Louis Kervran (1901-1983). El a adunat un număr impresionant de probe din diferite ramuri ale ştiinţei (biologie, geologie, agricultură, astronomie), care demonstrează realitatea reacţiilor nucleare în interiorul structurilor vii. A publicat numeroase articole şi cărţi, cele mai importante fiind „Transmutaţia la energii joase” (Transmutations a faible energie 1964, Maloine, Paris ) şi „Dovezi privitoare la existenţa transmutaţiei biologice la energii joase” (Preuves en biologie de transmutations a faible energie 1975, Maloine, Paris). Ca recunoaştere a înaltei ţinute ştiinţifice a cercetărilor sale, în 1975 a fost nominalizat pentru premiul Nobel.

Iată câteva din fenomenele misterioase studiate de L. Kervran şi care pot fi explicate doar prin transmutaţia biologică.

Una din cele mai directe căi de a demonstra existenţa transmutaţiei biologice a anumitor elemente chimice este de a măsura balanţa de intrări/ieşiri a unui anumit element chimic dintr-un organism viu. În lipsa oricărei reacţii de transmutaţie, această balanţă ar trebui să fie zero pe termen lung. O diferenţă de lungă durată între intrările şi ieşirile unui element chimic poate fi explicată doar prin transformarea (transmutaţia) respectivului element în interiorul acelui organism. Într-un experiment realizat în Sahara cu lucrători în industria petrolieră, s-a monitorizat cu atenţie ingerarea şi excreţia a câtorva elemente chimice importante pe o perioadă de 8 luni. Balanţa a fost în tot acest timp negativă, toţi lucrătorii eliminând în medie cu 250 mg mai mult magneziu decât ingerau (ţinând cont că rezerva totală de magneziu a unui organism uman este a aproximativ 5 g, acest dezechilibru este foarte mare!). Pe de altă parte, balanţa sodiului a fost în tot acest timp pozitivă (ingerau mai mult sodiu decât eliminau), ceea ce ar putea demonstra transformarea sodiului în magneziu (23Na + 1H › 24Mg). Unul dintre cele mai spectaculoase experimente care dovedesc existenţa transmutaţiei biologice se poate realiza cu o găină ouătoare. Coaja oului conţine o mare cantitate de calciu. Dacă găina este hrănită în aşa fel încât să nu aibă nicio sursă de calciu, după câteva zile coaja ouălor devine moale (datorită lipsei carbonatului de calciu). Dacă atunci i se dă găinii nişte mică (aceasta nu conţine calciu, ci silicat de potasiu), în ziua imediat următoare coaja oului devine din nou tare, evidenţiind prin aceasta transmutaţia rapidă a potasiului în calciu (19K + 1H › 40Ca ). Deşi opera gigantică a lui Kervran demonstrează dincolo de orice îndoială existenţa transmutaţiei biologice în cazul a numeroase organisme vii, inclusiv a fiinţei umane, el nu a reuşit din păcate să creeze un curent în lumea ştiinţifică. În pofida evidenţelor zdrobitoare pe care opera sa le prezintă, astăzi mulţi oameni de ştiinţă zâmbesc când aud numele lui Kervran (în cazul în care au auzit vreodată despre el!) şi continuă să considere transmutaţia biologică drept teoria bizară a unui om cu multă imaginaţie.

În prezent există savanţi care abordează subiectul transmutaţiei biologice dintr-o perspectivă uşor diferită. Prin descoperirea în 1989 a fuziunii nucleare la temperatura mediului ambiant (aşa numita fuziune la rece, „cold fusion”), ideea că şi organismele vii sunt capabile de o astfel de performanţă a devenit mult mai uşor acceptabilă pentru savanţii care lucrează în domeniu. Cercetători precum Jean Paul Biberian (Franţa) sau A. Kornilova (Rusia) şi Vysotskii (Ucraina) au realizat numeroase experimente reuşite asupra transmutaţiei biologice care are loc la nivelul microorganismelor. 

Conspiraţia tăcerii
Nu doar Kervran, ci majoritatea oamenilor de ştiinţă care s-au ocupat de subiectul delicat al transmutaţiei biologice s-au izbit de ostilitatea comunităţii ştiinţifice contemporane lor. Fie au fost luaţi în râs, fie au fost blamaţi public vehement, fie pur şi simplu au fost ignoraţi. Chiar şi atunci când au reuşit pentru scurt timp să obţină o anumită recunoaştere publică datorită ţinutei ştiinţifice impecabile, ulterior cercetările lor au fost date discret deoparte. Să fie oare o întâmplare faptul că un subiect atât de incitant şi care a fost, am putea spune, „redescoperit” de atâtea ori de către diferiţi oameni de ştiinţă a fost tot atât de repede dat uitării de fiecare dată? Sau poate el conţine o cheie fundamentală care nu se vrea să fie lăsată la îndemâna tuturor?

 Ce spune tradiţia ezoterică
Tradiţia tantrică arată că în fiinţa umană procesele de transmutaţie se petrec în mod continuu, mai mult sau mai puţin intens, în cadrul metabolismului, al proceselor sexuale, al trăirilor erotice, al stărilor afective, al activităţii mentale şi al experienţelor spirituale. Gradul de trezire a proceselor de transmutaţie biologică variază foarte mult de la o persoană la alta. La unii oameni ele se menţin în limita strictului necesar, declanşându-se doar pentru a echilibra interacţiunea cu mediul exterior şi pentru a evita apariţia unor tulburări grave ale metabolismului. În societatea actuală există, de asemenea, foarte mulţi oameni la care procesele de transmutaţie biologică sunt în mare măsură obstrucţionate datorită regimului de viaţă foarte dizarmonios. Această problemă se traduce prin apariţia diverselor boli. În special chisturile, fibroamele şi tumorile de orice fel sunt un rezultat direct al „condensării“ energiei în interiorul organismului, ca urmare a diminuării proceselor de transmutaţie biologică. Există şi rare fiinţe la care procesele de transmutaţie sunt extraordinar de intense.

Ei sunt veritabili alchimişti, capabili să transforme radical atât propria viaţă, cât şi pe a celor din jur. În rândul lor întâlnim mari maeştri spirituali, sfinţi sau vindecători. Întrucât procesul transmutaţiei biologice nu este unul strict material, ci se află la limita dintre materie şi energie, atunci când este foarte intens, efectele sale nu se limitează la organismul în care are loc, ci afectează şi mediul exterior. Astfel se explică de ce un astfel de „alchimist” este capabil nu doar să reorganizeze toate procesele energetice care au loc în propria fiinţă, ci şi să declanşeze fenomene asemănătoare în cei din jur sau în mediul exterior. 

Alchimia interioară
Tantra este una din puţinele căi spirituale care integrează aspectul sexual, erotic al vieţii şi oferă modalităţi practice de a-l folosi în direcţia trezirii plenare a tuturor potenţialităţilor fiinţei umane. Secretul fundamental al metodelor tantrice este continenţa sexuală bazată pe transmutaţia biologică a potenţialului sexual şi sublimarea energiilor rezultate pe niveluri superioare ale fiinţei. Pe scurt, continenţa sexuală se referă la separarea orgasmului de ejaculare (sau de descărcarea specifică în cazul femeilor) şi trăirea unui număr nelimitat de orgasme în timpul fuziunilor amoroase, fără niciun fel de pierdere a energiei sexuale. Dar oare de ce este potenţialul sexual al fiinţei umane atât de important?

Să ne gândim puţin: scopul tuturor proceselor biologice sexuale este de a genera o „sămânţă”, o „substanţă” care să conţină în ea toate informaţiile necesare creării unei noi vieţi. Pentru ca „sămânţa” (sperma, respectiv ovulul) să fie capabilă să dea naştere unei noi fiinţe, trebuie să fie plină de forţa vieţii. De aceea Tantra consideră că energiile pe care le pierdem împreună cu fluidele sexuale (prin ejaculare sau menstruaţie) sunt extrem de utile pentru a ne menţine trupul în viaţă, într-o stare de perfectă sănătate şi armonie. Este important ca ele să nu fie risipite haotic, ci păstrate în organism şi alchimizate prin intermediul transmutaţiei biologice.

Prin urmare, Tantra consideră că este absolut posibil pentru bărbaţi să elimine orice pierdere a spermei, iar pentru femei să suspende definitiv un proces considerat „natural” de către medicina actuală: menstruaţia. Dar cum este cu putinţă o asemenea performanţă? Este cunoscut faptul că organele sexuale masculine, testiculele, produc în permanenţă sperma care este stocată în vezica seminală. Conform ştiinţei medicale actuale, sperma, odată produsă, cunoaşte un singur drum: eliminarea prin ejaculare. Medicii consideră că ejacularea periodică este inevitabilă (şi chiar de dorit!), întrucât ei nu văd o altă soluţie pentru lichidul seminal produs zilnic. Acelaşi lucru se poate spune despre fluidele menstruale în cazul unei femei. Cu toate acestea, există cazuri de bărbaţi, unii dintre ei studiaţi cu atenţie de către oamenii de ştiinţă, care nu ejaculează absolut deloc timp de luni sau chiar ani de zile. Spre exemplu, în cadrul monahismului creştin este recomandată nu doar abstinenţa sexuală ci şi eliminarea aşa-ziselor „vise umede” (poluţii nocturne), acestea fiind considerate o mare încercare din partea demonilor. Prin urmare, un călugăr adevărat este o contrazicere vie a medicinii actuale, întrucât el nu ejaculează deloc şi totuşi nu suferă de niciun fel de tulburări organice din această cauză. Există, de asemenea, femei (şi nu doar printre practicantele căii tantrice) care nu au menstruaţie timp de luni sau chiar ani de zile, fără a fi ajuns totuşi la menopauză şi fără a prezenta niciun fel de tulburări care să poată încadra fenomenul în aşa-numita categorie de „dismenoree”. În unele cazuri nefericite, cele care se confruntă în mod spontan cu acest fenomen apelează la ajutorul medicilor care se străduiesc din răsputeri să le redeclanşeze menstruaţia prin „tratamente” costisitoare şi traumatizante, fără să ţină deloc cont de faptul că acele femei pur şi simplu sunt sănătoase! Acest fenomen este, de asemenea, cunoscut în unele medii monahale şi este considerat un dar divin, un semn că femeia (călugăriţa) respectivă a atins o anumită puritate interioară. Ce se petrece oare cu fluidele sexuale pe care organismele acestor oameni continuă să le producă zilnic? Singurul răspuns adecvat la această întrebare îl oferă TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ. Graţie proceselor de transmutaţie, o parte a elementelor constitutive ale fluidelor sexuale este transmutată, generând energii uriaşe, iar o altă parte este reciclată şi reutilizată în interiorul organismului, contribuind la buna desfăşurare a tuturor proceselor vitale.

Indicii
Unul din semnele foarte clare şi uşor verificabile este creşterea accentuată a temperaturii corpului. Chiar şi în cazul reacţiilor exterioare de transmutaţie la energii joase, căldura excedentară este luată de oamenii de ştiinţă drept reper al producerii şi amplitudinii acestor fenomene. Această observaţie este întru totul valabilă şi pentru transmutaţia biologică. Spre exemplu tehnica de tumo, care constă în încălzirea corpului atât de intens încât yoghinul este capabil să usuce cearşafuri ude pe trup la temperaturi exterioare mult sub zero grade, este o dovadă a unor procese ample de transmutaţie biologică. Încălzirea accentuată a corpului este remarcată de mulţi yoghini în timpul experimentării diferitelor tehnici de transmutaţie. Deşi procesele de transmutaţie au loc în diferite compartimente ale organismului, ele sunt cele mai intense la nivelul fluidelor sexuale (asta şi pentru că fluidele sexuale constituie o resursă uriaşă de substanţe foarte preţioase pentru organism, care sunt oricând disponibile atât timp cât nu sunt folosite în scopul reproducerii). Din acest punct de vedere, un semn al declanşării proceselor de transmutaţie îl constituie efervescenţa energiei sexuale (cu alte cuvinte starea de excitaţie sexuală). Energiile uriaşe declanşate prin transmutarea potenţialului sexual sunt combustibilul ideal pentru alimentarea stărilor orgasmatice. Atunci când transmutaţia este foarte intensă, fiinţa este capabilă să experimenteze stări de orgasm multiplu timp de minute sau chiar zeci de minute în şir. În plan psihic, starea aproape permanentă de efervescenţă interioară, capacitatea de a experimenta emoţii benefice foarte intense şi de lungă durată, trăirile copleşitoare sunt semne ale declanşării proceselor de transmutaţie biologică. Amatorii de sporturi extreme, de acţiuni care să le „trezească adrenalina”, caută în mod inconştient şi inadecvat acea stare de efervescenţă interioară conexă proceselor de transmutaţie biologică. Pe termen lung, transmutaţia biologică asigură o stare de sănătate aproape perfectă. Graţie acestor procese, organismul reuşeşte să recicleze sau să elimine în totalitate reziduurile toxice, să-şi procure substanţele necesare unei funcţionări corecte, chiar dacă acestea nu i-au fost furnizate direct din exterior, să genereze cantitatea de energie necesară pentru a susţine activităţi zilnice foarte solicitante. În interacţiunile cu mediul exterior, uşurinţa cu care sunt rezolvate diferitele probleme şi extraordinara eficienţă în acţiune sunt semne ale unei bune capacităţi de transmutare. Pentru un astfel de om toate porţile sunt deschise şi el poate transforma cu uşurinţă „ceea ce este” în „ceea ce ar putea să fie”.

Dificultăţi
O fiinţă la care procesele de transmutaţie biologică se declanşează foarte greu este predispusă la numeroase boli care trenează ani de zile sau trec din una în alta. De multe ori medicina actuală este neputincioasă în faţa unor astfel de cazuri. Analogic vorbind, un astfel de organism este ca o sobă cu coşul înfundat: focul abia pâlpâie şi tot fumul vine în casă otrăvind aerul. Oricât de multe substanţe (medicamente) ar ingera fiinţa respectivă, echilibrul său biochimic interior este aproape imposibil de restabilit, atât timp cât organismul său nu este ajutat să-şi declanşeze procesele foarte fine de autoreglare care sunt intermediate de transmutaţia biologică. Tulburările de dinamică sexuală (impotenţa, frigiditatea) sau incapacitatea de a atinge stări profunde de trezire şi împlinire amoroasă sunt un alt indiciu al unei transmutaţii defectuoase. Din punct de vedere psihic această stare se caracterizează prin inerţie, lâncezeală, lipsa poftei de viaţă. În interacţiunea cu mediul exterior, o viaţă plină de greutăţi, incapacitatea de a schimba chiar şi cele mai banale aspecte ale propriei existenţe sunt semne ale lipsei capacităţii de transmutare.

Metode
Atât Tantra cât şi Hatha yoga oferă numeroase tehnici foarte eficiente pentru amplificarea transmutaţiei: 

  • *Posturile inverse, Oli-mudra-ele, Nauli kriya, Uddiyana bandha, Yoni mudra sunt numai câteva dintre ele; 

  • *Anumite plante medicinale pot şi ele contribui din plin la acest proces. În special majoritatea plantelor cu efecte afrodiziace şi regenerante îşi datorează aceste calităţi faptului că amplifică transmutaţia biologică; 

  • *Activitatea intelectuală intensă sau munca fizică susţinută şi foarte dinamică, mai ales dacă este realizată cu o atitudine interioară adecvată (Karma yoga);

  • *Anumite tipuri de dans (de exemplu belly dance, strip-tease, dans erotic), care pun fiinţa într-o stare de efervescenţă interioară; 

  • *Fuziunea amoroasă cu continenţă sexuală şi transfigurare; 

  • *Momentele de supraefort, de pericol sau de competiţie cu miză foarte mare sunt şi ele de natură să catalizeze procesele de transmutaţie biologică. Sunt cunoscute în istorie cazuri uluitoare referitoare la performanţele pe care unele fiinţe le-au atins în astfel de situaţii, în care organismul îşi mobilizează toate resursele pentru a rezista şi generează astfel energii uriaşe prin intermediul transmutaţiei biologice. 


O alternativă pentru umanitate
Cunoaşterea şi folosirea noţiunilor legate de transmutaţia biologică (la fel ca cele referitoare la alte subiecte deopotrivă de „delicate” şi ocultate - cum ar fi „free-energy”) ar putea transforma faţa lumii. Iată câteva dintre efectele directe: Un nivel global de sănătate a populaţiei net superior, capacitatea de a preveni şi a ameliora multe din afecţiunile care astăzi sunt din ce în ce mai frecvente, reducerea nevoii de medicamente, diminuarea degenerescenţei la vârste înaintate. Graţie continenţei sexuale şi împlinirii profunde erotice şi afective pe care ea o face cu putinţă, transmutaţia biologică duce la o viaţă de cuplu mult mai armonioasă pentru majoritatea oamenilor, reducerea numărului de divorţuri şi de copii nedoriţi, diminuarea violenţei domestice, a crimelor pasionale şi a violurilor. Un nivel net superior de armonie psihică a populaţiei, diminuarea violenţei, a tendinţelor depresive sau suicidare, a tentaţiei drogurilor sau alcoolismului. Toate acestea ar însemna implicit un mare semn de întrebare pentru concernuri industriale care au în prezent o putere economică (şi nu numai!) gigantică: industria farmaceutică, a produselor psihotrope (alcool, tutun, droguri) şi a tuturor industriilor care se hrănesc din starea de dependenţă, de frustrare şi de suferinţă a populaţiei. Poate ar fi momentul să ne punem din nou, dintr-o altă perspectivă, întrebarea anterioară: să fie oare întâmplător faptul că subiectul atât de incitant al transmutaţiei biologice, redescoperit de-a lungul timpului de numeroşi oameni de ştiinţă, continuă să rămână la periferia preocupărilor ştiinţei actuale?

O energie gigantică, inertă rezidă în potenţialul sexual al fiinţei umane, atât de puţin explorat datorită ignoranţei. În mod superficial noi gândim că în corpul nostru este totul materie. Experimentarea proceselor de transmutaţie biologică, sexuală în propria fiinţă, ne face să conştientizăm că suntem structuraţi dintr-o cantitate incredibilă de particule energetice, menţinute laolaltă într-un mod enigmatic şi care în anumite condiţii pot fi restructurate declanşând o energie uriaşă. Înţelegând toate acestea, realizăm că transmutaţia biologică nu este un lux sau apanajul unor fiinţe excepţionale, ci un dar divin accesibil tuturor celor care află, înţeleg şi au inteligenţa şi perseverenţa să aplice. Ea este o cheie operativă care ne poate ajuta să realizăm că totul este cu putinţă, conducându-ne de la robie la libertate.

 

de Teophanus Erdey-Gruz, Emanuela Munteanu
foto Robert Leontescu
Yoga Magazin 69/2008

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
Spațiul sacru carpato-balcanic Spațiul sacru carpato-balcanic

Spațiul carpato-balcanic și cel tibetano-himalayan prezintă mari analogii și “coincidențe”. Acest fapt vorbește despre un fond comun, despre o tradiție care se leagă de cele mai vechi forme de înțelepciune ale omenirii care…

Față în față cu moartea - o nouă perspectivă asupra vieții Față în față cu moartea - o nouă perspectivă asupra vieții

Modelul conștiinței supraluminice, propus de cercetătorii francezi Brigitte și Régis Dutheil, explică fenomenul experiențelor în preajma morții Fenomenul NDE (Near Death Experiences – experiențe în preajma morții) a…

Glosar de termeni