Click for more products.
No produts were found.

Despre Gratia Dumnezeiasca

Posted on2 Month ago by
Love0
Despre Gratia Dumnezeiasca

Grația dumnezeiască sau harurile dumnezeiești sunt realități misterioase, nesfârșite, copleșitoare ce există în Ființa și în Realitatea intimă a lui Dumnezeu Tatăl. În anumite condiții, fie atunci când această Grație dumnezeiască este invocată cu o credință puternică, profundă, deplină, fie când un grup sau o ființă umană merită, Grația dumnezeiască – sau, altfel spus, anumite haruri dumnezeiești – se revarsă din plin. Această Grație divină se manifestă apoi prin harurile dumnezeiești ce se trezesc în acel om, prin dinamizarea anumitor vocații sau prin trezirea și amplificarea anumitor facultăți ce sunt transmise și asimilate în universul lăuntric, prin intermediul influenței tainice a Duhului Sfânt.

Este important să reținem - dacă ființa umană invocă Grația lui Dumnezeu cu o credință puternică, profundă și deplină, atunci când este pregătită și suficient de pură, devine cu putință ca Grația dumnezeiască să se reverse în universul său lăuntric, declanșând procese tainice de rezonanță ocultă și făcând cu putință să beneficiem atât de pe urma darurilor supranaturale și a energiilor sublime, paradisiace, nesfârșite, cât și a realităților metafizice ce există în veșnicie în Ființa intimă a lui Dumnezeu.

Prin revărsarea Grației dumnezeiești asupra sa, se declanșează transformări profunde în ființa umană care devine capabilă să realizeze acțiuni pure, profund benefice, ce depășesc cu mult capacitățile naturii sale. Cuvântul „grație“ înseamnă, totodată, „favoare“. Revărsarea Grației dumnezeiești în universul lăuntric al omului este însoțită de anumite efecte extraordinare, sublime: ea face, printre altele, să apară o stare cu totul aparte de ușurare, de eliberare, înlăturând impresia de greutate sau de dificultate și permițând depășirea stării de automatism, de închistare și de limitare. În momentele sale de culme, Grația dumnezeiască ne face să devenim tangenți cu nelimitatul, cu paradisiacul, cu beatitudinea ce există în veșnicie în ființa profundă a lui Dumnezeu.

Revărsarea acestei Grații în universul lăuntric al omului este intim legată de o impresie copleșitoare de ușurință, de creativitate, de viață plenară și de inspirație dumnezeiască.

Energiile ei sunt esența însăși a darului divin, oferit omului atunci când merită asta sau când Îl imploră pe Dumnezeu într-un mod sincer, umil și cu credință să-l umple cu energiile Grației Sale. Dar trebuie să nu pierdem din vedere că întotdeauna, fără excepție, energiile Grației dumnezeiești se revarsă în ființa umană cu ajutorul tainic al Duhului Sfânt. Grația dumnezeiască rezumă relația care se instaurează între Dumnezeu și om, pornind de la acest dar.

 

Ne ajută să triumfăm asupra păcatului și a morții

Ființa umană are întotdeauna nevoie de manifestarea Grației dumnezeiești, pentru a răspunde apoi cu recunoștință și iubire acestor revărsări de energii tainice. Întreaga Biblie mărturisește despre acțiunile prin care se manifestă într-un mod profund și copleșitor Grația dumnezeiască, ale cărei tainice energii ne fac să descoperim iubirea insondabilă a lui Dumnezeu. Solicitudinea Tatălui Ceresc se manifestă față de ființele umane prin iertare, milă și compasiune. Adeseori, Dumnezeu răspunde la necredința oamenilor printr-un preaplin de iubire. Grația dumnezeiască s-a manifestat fără încetare în cursul multor evenimente istorice.

Dumnezeu Își dăruiește Grația mai ales mulțimilor de ființe umane care Îl imploră la unison, cu umilință și credință puternică.

 

Prin intermediul energiilor acestei Grații Supreme, ființa umană își trezește Împărăția Cerurilor în universul lăuntric și, în felul acesta, devine capabilă să-i descopere realitatea misterioasă în lumea de dincolo. Energiile tainice ale Grației dumnezeiești sunt accesibile tuturor oamenilor, cel mai adesea în strânsă legătură cu meritele pe care le au.

Totuși, există situații când Grația dumnezeiască este oferită ființelor umane ca un dar divin perfect gratuit, fără să li se ia în considerare meritele. Energiile subtile ale Grației dumnezeiești trezesc în om o putere care îi permite să triumfe asupra păcatului, asupra morții și îi conferă starea de libertate dumnezeiască. Descoperirea realității tainice a lui Dumnezeu evidențiază, totodată, oceanul copleșitor al energiilor Grației Sale care se revarsă în universul ființei umane și o face să trăiască stări copleșitoare, indescriptibile de extaz divin.

 

Ne dilată de la finit la infinit

Energiile tainice ale Grației dumnezeiești impulsionează și susțin ființa umană să participe într-un mod profund și copleșitor la viața divină, permițându-i să intuiască menirea care îi este rezervată încă de la apariția ei pe lume. Revărsarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești în universul lăuntric al omului este întotdeauna un mister copleșitor, care îi umple de uluire și de recunoștință pe cei ce au privilegiul să o primească, și totodată, în felul acesta, descoperă că Dumnezeu există cu adevărat și îi cheamă să participe la viața Sa divină.

Pentru a se bucura de binefacerile extraordinare ale Grației dumnezeiești, ființa umană trebuie să coopereze într-un anume fel la acest dar.

Efectele pe care Grația dumnezeiască le generează în universul nostru lăuntric atunci când se revarsă în valuri copleșitoare sunt Iluminarea divină, purificarea amplă și profundă și adâncirea comuniunii și a expansiunii ființei în realitatea beatifică nesfârșită a esenței lui Dumnezeu.

Revărsarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești transformă ființele umane într-un mod profund și definitiv și le face să fie, într-o anumită măsură, asemenea cu Dumnezeu. Energiile misterioase ale Grației divine trezesc și intensifică înlăuntrul lor starea inefabilă de comuniune cu realitatea esențială a lui Dumnezeu Tatăl.

Revărsarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești expansionează întotdeauna conștiința omului de la finit către infinit, dezvăluindu-i o realitate de o vastitate uluitoare, universală și chiar macrocosmică. Energiile Grației dumnezeiești îi ajută extraordinar de mult pe oameni să descopere realitatea dumnezeiască și îi impulsionează să acceadă la starea de eliberare spirituală.

 

Face cu putință orice miracol

Starea de neputință în care se complace adesea cel păcătos, care refuză să facă binele, trebuie să fie abolită, vindecată și transformată în interiorul ființei sale prin intermediul energiilor tainice al Grației dumnezeiești. În felul acesta, ființa umană descoperă în ea însăși puterea de a se transforma datorită energiilor dumnezeiești ale Grației și va putea să progreseze cu ușurință către propria ei eliberare.

Atunci când se revarsă în ființa noastră energiile tainice ale Grației dumnezeiești ne permit să descoperim că Dumnezeu nu ne cere niciodată niciun lucru pe care să nu-l putem realiza. Atunci când în universul său lăuntric se revarsă energiile tainice ale Grației dumnezeiești, ființa umană se transformă și devine apoi capabilă să trăiască fără a se mai lăsa tentată să făptuiască păcate. Ființa umană trăiește și există în permanență îmbrățișată de oceanul nebănuit al energiilor tainice ale Grației dumnezeiești.

Când cere asta cu umilință și cu o credință puternică, profundă și deplină, energiile Grației dumnezeiești se revarsă în ființa sa și omul descoperă astfel că prin intermediul lor poate dispune în permanență de forța interioară de care are nevoie, cea care îl ajută să se transforme și să se îndumnezeiască. Fiecare ființă umană ar trebui să-și dea seama că are fără încetare, în mod absolut, nevoie de ajutorul eficient al Grației dumnezeiești, care face cu putință o mulțime de minuni în universul său lăuntric.

Atunci când se revarsă din plin asupra ființei umane, energiile tainice ale Grației dumnezeiești fac să apară o forță cu totul aparte, ce îi deschide inima față de realitatea tainică a lui Dumnezeu și totodată impulsionează aspirația și iubirea de Dumnezeu. Revărsarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești în universul ființei umane îi transformă natura într-un mod profund și o face să simtă că, încă de la origine, a fost predestinată să descopere și să aprofundeze starea indescriptibilă de comuniune cu Dumnezeu, dar nu poate să-și împlinească această aspirație fără ajutorul energiilor tainice ale Grației dumnezeiești.

Pe măsură ce energiile tainice ale Grației dumnezeiești se revarsă din ce în ce mai des în el, omul descoperă că, de fapt, nu posedă Grația dumnezeiască prin el însuși, ci o primește întotdeauna de la Dumnezeu sub forma unor energii tainice. Prin trăirile pe care i le generează, omul are revelația că Grația dumnezeiască este sfințitoare (în limba latină: Gratia Sanctificans).

Și descoperă toate acestea din ce în ce mai bucuros, când energiile tainice ale Grației dumnezeiești devin cu adevărat interioare. Integrarea profundă a ființei umane de către Dumnezeu depinde într-o foarte mare măsură de interiorizarea și asimilarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești. Omul trebuie să se pregătească într-o anumită măsură pentru a beneficia fără încetare de energiile tainice ale Grației dumnezeiești.

 

Este infailibilă și mereu eficientă

Revărsarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești transformă, regenerează într-un mod profund omul interior și evidențiază că este cu putință un legământ al lui Dumnezeu cu toate creaturile Sale, legământ care apare și devine din ce în ce mai profund tocmai datorită acestor energii supreme.

Energiile Grației dumnezeiești trezesc și totodată zguduie din temelii ființa umană, făcând-o să intuiască și să înțeleagă care vor trebui să fie după aceea prioritățile ei absolute în viața de zi cu zi. Pentru a reuși aceasta, ființa umană trebuie să se lase inundată de energiile Grației dumnezeiești și, mai mult decât atât, să coopereze într-un mod exemplar pentru a beneficia din plin de pe urma acestora. Întotdeauna, fără excepție, energiile tainice ale Grației dumnezeiești declanșează efecte complexe, profund benefice, atât în Universul lăuntric al ființei umane, cât și în natura sa intimă esențială. Energiile tainice ale Grației lui Dumnezeu sunt întotdeauna, fără nicio excepție, în mod infailibil eficiente.

Atunci când se revarsă în universul ființei umane, nu este cu putință ca energiile tainice ale Grației dumnezeiești să nu-și atingă până la urmă țelul lor misterios. Transformarea spirituală profundă și îndumnezeirea oricărui individ rămân incomplete fără ajutorul pe care îl conferă energiile tainice ale Grației dumnezeiești, întotdeauna necesare împlinirii esențiale a naturii umane. Când energiile tainice ale Grației se revarsă înlăuntrul său, omul  descoperă că aceste energii sunt incomensurabile și i se trezește o dorință naturală de a realiza comuniunea din ce în ce mai intensă, profundă și supranaturală cu Dumnezeu.

Scăldat de energiile tainice ale Grației dumnezeiești, omul descoperă oceanul nesfârșit al acestor energii, prin intermediul cărora Dumnezeu Se revelează, Își dezvăluie realitatea Sa supranaturală. Grația dumnezeiască este, înainte de toate, Dumnezeu Însuși, care, plin de solicitudine, compasiune și bunătate Își oferă iubirea.

În virtutea intențiilor Sale misterioase și a Voinței Sale universale, Dumnezeu a predestinat ființa umană să comunice și să intre în stări de comuniune profundă cu El, pentru a-L cunoaște. Este esențial să reținem că întotdeauna energiile tainice ale Grației Dumnezeiești există, sunt oceanice, nesfârșite și se oferă liberei alegeri a ființelor umane.

Energiile Grației dumnezeiești se revarsă în ființă numai și numai atunci când omul Îl imploră pe Dumnezeu, cu umilință și credință, ca El să-i ofere darurile prețioase ale Grației Sale.

Este prin urmare esențial să reținem că atunci când cere, plină de smerenie și cu o credință nestrămutată și totală, ființa umană beneficiază din plin de energiile tainice ale Grației dumnezeiești, care se revarsă în valuri asupra sa, de îndată ce este pregătită.

Din cauza păcatelor și a fărădelegilor pe care le săvârșește, omul pierde posibilitatea de a beneficia de pe urma energiilor tainice ale Grației dumnezeiești. Totuși, chiar și în astfel de situații, atunci când își conștientizează păcatele și se căiește, regretând că le-a săvârșit, omul poate beneficia de iertarea divină cea plină de milă și, prin ajutorul salvator pe care energiile Grației dumnezeiești îl oferă, păcătosul poate să revină pe calea cea dreaptă, întorcându-se cu ajutorul energiilor tainice ale Grației Supreme către Dumnezeu.

 

Avem liberul arbitru, merită să-l folosim înțelept

Atunci când sunt atrase mai mereu în universul ființei umane, energiile tainice ale Grației dumnezeiești contribuie în mare măsură la îndumnezeirea ființei umane. O transformă într-un mod profund și totodată stabilesc o nouă relație între ea și Dumnezeu. În felul acesta, sufletul omului devine locul reîmpăcării și al redescoperirii lui Dumnezeu. Cel mai adesea, energiile tainice ale Grației dumnezeiești influențează, cu o mare putere, în special inima cea tainică a ființei umane. Mulțumită energiilor tainice ale Grației dumnezeiești omul descoperă o realitate interioară grandioasă, prin intermediul căreia va participa la viața grandioasă a lui Dumnezeu.

Cel mai adesea într-un mod nebănuit, energiile tainice ale Grației dumnezeiești produc înlăuntrul ființei umane perfecta comuniune cu Împărăția lui Dumnezeu. De fiecare dată când își manifestă Grația absolută, Dumnezeu este în întregime liber și suveran. Este însă esențial să reținem că Grația lui Dumnezeu se revarsă în universul ființei umane în strânsă legătură cu meritele pe care ea le are. Altfel spus, calitățile omului, precum și puritatea și aspirația lui sinceră de a beneficia de energiile tainice ale Grației dumnezeiești îl pot face demn de iubirea lui Dumnezeu, iar în felul acesta se va bucura cu ușurință de revărsarea lor în universul său lăuntric.

Atât cei păcătoși, cât și cei care nu cred în Dumnezeu se află în afara oricărui merit prealabil care le-ar putea permite să beneficieze de pe urma revărsării energiilor tainice ale Grației dumnezeiești, atâta timp cât se complac în această stare și nu își conștientizează îndepărtarea de Dumnezeu sau nu se căiesc pentru păcatele pe care le-au săvârșit. Energiile tainice ale Grației dumnezeiești se pot revărsa în ființa umană chiar și atunci când ea este cufundată în păcat, de îndată ce se întoarce către Dumnezeu și aspiră sincer, cu ardoare să fie ajutată, să fie iertată și să i se ofere o posibilitate pentru a se reîmpăca din nou cu Dumnezeu. În viziunea marilor sfinți, revărsarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești nu distruge niciodată, ci susține și completează ceea ce trebuie să se transforme și să se purifice în natura umană.

Atunci când se revarsă în individ, energiile Grației dumnezeiești acționează într-un mod suveran, dar nu îl forțează niciodată.

Dat fiind faptul că a fost creat de Dumnezeu ca o ființă perfect liberă, permanent înzestrată cu liber-arbitru, cu libertatea de a alege fie binele, fie răul, după cum vrea, omul este perfect liber să refuze Grația dumnezeiască, dar atunci când ființa umană refuză să ceară și să primească energiile tainice ale Grației dumnezeiești, se pierde pe sine și totodată se îndepărtează de Dumnezeu.

 

Trezește în noi iubirea statornică

În jocul interacțiunii complexe și indescriptibile a Grației dumnezeiești și a libertății, Dumnezeu și ființa umană nu reprezintă două cauzalități concurente. Întotdeauna fără excepție, Grația dumnezeiască, precum și energiile ei tainice, se manifestă ca o forță ce inițiază, ce face cu putință ceea ce este bun, adevărat și dumnezeiesc și susține efortul de înălțare către Dumnezeu.

Întotdeauna, fără excepție, energiile tainice ale Grației dumnezeiești instaurează o nouă comuniune cu Dumnezeu. Energiile tainice ale Grației dumnezeiești vindecă și transformă, deopotrivă, relațiile dintre oameni. Prin intermediul energiilor tainice ale Grației dumnezeiești, ființa umană nu se mai lasă atrasă în păcat și în felul acesta, pentru ea devine cu putință o eradicare a păcatelor. Experiența Grației dumnezeiești este întotdeauna complexă, misterioasă și indescriptibilă.

Revărsarea energiilor tainice ale Grației dumnezeiești face să se trezească în Universul lăuntric al ființei umane daruri divine, vocații și facultăți pe care Duhul Sfânt ne ajută să le conștientizăm și să le asimilăm. Atunci când energiile tainice ale Grației dumnezeiești se revarsă în ființa umană, Duhul Sfânt intermediază înmugurirea, creșterea și înflorirea feluritelor daruri și virtuți dumnezeiești. Întotdeauna Duhul Sfânt are un rol important atunci când energiile tainice ale Grației dumnezeiești se revarsă în ființa umană.

Energiile tainice ale Grației dumnezeiești sunt asimilate în moduri felurite de către ființele umane și, în strânsă legătură cu transformarea lăuntrică și deschiderea ființei umane în cauză, generează în universul ei lăuntric unele efecte distincte, cum ar fi: purificarea amplă și profundă a ființei de tot ceea ce este nefast, impur, pervers și dăunător; iertarea păcatelor, care atrage după sine anihilarea, dispariția lor pentru totdeauna; transformarea lăuntrică profundă, ce este însoțită de un sui generis proces de mântuire; regenerarea psiho-mentală și sufletească sau, altfel spus, apariția unei stări inefabile de renaștere; conștientizarea lucidă și pregnantă a patimilor, a atașamentelor nefaste, ce este însoțită de eliminarea tentației de a mai păcătui, iar uneori face să apară căința față de anumite păcate ce au fost săvârșite anterior; trezirea și amplificarea iubirii față de Dumnezeu.

Revărsarea energiilor tainice ale Grației divine asupra sa face să apară în om o iubire puternică și statornică față de Dumnezeu. În plus, energiile tainice ale Grației dumnezeiești trezesc și totodată fac să se amplifice starea de bunăvoință, de compasiune, de milostenie și de bunătate.

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Revista Yoga Magazin nr. 73

Citește mai mult

Leave a Comment
Leave a Reply
Please login to post a comment.

Menu

 • Yoga Magazin nr 100
  editie aniversara, 256 pagini, 2019

  Yoga Magazin 97-98
  iulie - octombrie 2018

  Yoga Magazin nr 95-96
  martie - iunie 2018

  Yoga Magazin 94-93
  noiembrie - februarie 2018

 • ANTISTRES 60 CPS
  Are proprietati de reducere a efectelor negative ale stresului asupra organismului.

  Ulei de Magneziu
  Are efect relaxant, calmant, confera pielii aspect catifelat.

 • SIROP DE GHIMBIR
  Tonic digestiv, afrodiziac, antiinflamator, efect de regenerare, stimulare a capacitatii de digestie. 

  CEAI GASTROPROTECT
  Imbunatateste digestia, activitatea intestinala, amelioreaza durerile, creste pofta de mancare.

  ULEI ECO DIN NUCA DE COCOS
  Puternic antioxidant, reintineritor, hranitor, racoritor si armonizator

 • Special Edition - CD10 - KAMALATMIKA
  Indra continuă seria de 12 albume: EDIȚIA SPECIALĂ - Tantric Celebration.

 • Conștiința si enigmele ei
  Autor: profesor de yoga Gregorian Bivolaru

  Astrologie cauzală
  Autor: Valentin Badea

  Fantomele de la Trianon
  Autor: Anne Moberly & Eleanor Jourdain

  Aforisme, cugetari, ganduri luminoase si sfaturi pline de intelepciune pentru voi
  Autor: profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Share

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in