Click for more products.
No produts were found.

Alchimia devenirii interioare

Postat pe9 Luna in urma de
Love0
Alchimia devenirii interioare

Revelarea Sinelui dumnezeiesc nemuritor (Atman) este un mister. Experiența vieții ne îndrumă mai repede sau mai încet pe calea dezvăluirii sale. Acest proces de descoperire și revelare constituie esența și magia alchimiei.

 

Alchimiștii medievali au fost celebri pentru că au reușit să transforme metalele în aur. Totuși, nu aceasta a reprezentat adevărata lor căutare. Adevărații alchimiștii ai vremurilor de demult au acordat mai puțin interes naturii exterioare a fenomenelor. Năzuința lor a fost de a transforma în „aur” ființa lor interioară, de a atinge starea de înțelepciune.

Un prim pas pe calea devenirii interioare îl facem atunci când ne eliberăm complet de trecut, adoptând o nouă modalitate de a gândi și de a simți. Cei care descoperă secretul acestei deveniri ajung să dețină o misterioasă și teribilă putere, numită de alchimiști Piatra Filosofală. Această putere reflectă magia interioară care ne impulsionează permanent evoluția, care ne îndeamnă să ne îndreptăm mereu către lumină.

 

O comoară și încă o șansă

Iată acum o poveste. Într-o zi, un om de vreo 60 de ani a intrat într-un magazin. Vânzătoarea, amabilă, l-a întrebat ce ar dori. Bătrânul a tăcut un moment, după care, surâzând, a spus: „Tot ceea ce aș dori este o comoară și o a doua șansă.” Aceste câteva cuvinte exprimă succint însăși condiția umană. Oricare dintre noi și-ar dori „o comoară”, fie că ea reprezintă avere, sănătate, faimă, frumusețe, talent, educație sau orice altceva. Și mulți dintre noi și-ar dori să poată întoarce timpul pentru a retrăi anumite momente ale vieții sau pentru a îndrepta anumite greșeli săvârșite în trecut.

În procesul devenirii interioare descoperim că cele mai valoroase „comori” pe care ni le oferă viața nu sunt de natură materială. Există înțelegeri pe care nu le dobândim decât trăind, experimentând direct. Ele reprezintă intuiții ale legilor și principiilor dumnezeiești universale care guvernează viața și sunt „perlele inestimabile” ale sufletului nostru. Lumea interioară a gândirii și a simțirii creează cadrul lumii exterioare. Natura gândurilor pe care le avem determină natura experiențelor pe care le trăim. Viața sacră exprimă o realitate abia atunci când devenim conștienți de legătură indestructibilă dintre conștiință și evenimentele exterioare. Cunoașterea de sine începe atunci când ne fixăm atenția asupra vieții noastre interioare.

Primul pas pe calea iluminării spirituale constă în a deveni conștienți de gândurile care dau substanță vieții. Acestea se aseamănă cu apa unui fluviu – fluviul conștiinței. Dacă apa este tulbure, noi nu suntem capabili să vedem până în adâncime. Pe măsură ce devenim observatorii propriilor gânduri, clarificându-ne imaginile mentale, fluviul se limpezește. Fiind conștienți în permanență, putem să direcționăm gândirea noastră în sensul pe care îl dorim. Astfel, în mod gradat, învățăm să ne privim în profunzime, să ne descoperim disponibilitățile ascunse ale propriei ființe.

 

Conștiința se purifică în focul aspirației spirituale

Alchimia interioară presupune mai mult decât simpla observare a trăirile și stărilor pe care le aveam. Este necesar ca aceste trăiri să fie aduse la o „temperatură mai ridicată”. Se știe că focul era un element indispensabil alchimiei tradiționale. Alchimiștii devenirii interioare aprind focul purificării spirituale în propria lor ființă pentru a declanșa procesul transformării. Aspirația noastră către perfecțiune este scânteia care aprinde focul interior. Gândurile noastre cresc în intensitate, claritate și putere. Tot ceea ce facem în această lume poate fi văzut acum într-o altă lumină și capătă o nouă semnificație. Prezența elementului sacru în viața noastră ne transformă fundamental.

Un adevărat alchimist pune în aplicare, în propria sa lume interioară, legea grădinarului. Conștiința noastră este precum o grădină în care fiecare gând reprezintă o sămânță. Un gând-sămânță prinde rădăcini, crește, înmugurește și eventual dă naștere anumitor fructe. Un grădinar înțelept va fi foarte selectiv în alegerea semințelor pe care le va sădi. Astfel devine posibilă obținerea controlului mental și focalizarea atenției exclusiv asupra gândurilor benefice. Un bun grădinar are grijă de plantele binefăcătoare și smulge buruienile de îndată ce apar.

Aceasta înseamnă a cuprinde și a controla lumea interioară a gândurilor și, de asemenea, a ghida fluxul gândirii noastre în direcția aleasă de noi.

Putem crea, în interiorul nostru, o superbă grădină de trandafiri, după cum putem crea, de asemenea, un câmp plin de mărăcini. În consecință, viața noastră capătă o formă sau alta prin intermediul propriei noastre conștiințe.

 

Trăim propriul scenariu al conștiinței

Conștiința este matricea universală care dă naștere tuturor formelor materiale. Nimeni nu se poate sustrage consecințelor pe care le vor avea în viitor gândurile și sentimentele sale de acum. Există o conexiune indestructibilă – o legătură invizibilă – între lumea interioară a conștiinței și lumea exterioară a evenimentelor. Mediul în care trăim este o reflexie a activității conștiinței noastre. Fiecare dintre noi trăiește în acele circumstanțe pe care și le-a creat.

Gândurile sacre dau naștere unei vieți sacre. Prins de problemele vieții cotidiene, omul modern a uitat de existența sacrului. Dacă dorim să redevenim conștienți de acest simț al minunării și al profundei admirații față de tot ceea ce există, e necesar să retrezim în noi frumusețea, binele și adevărul – cele trei valori universale atât de apreciate de filosofii antici. E necesar să dorim să redescoperim acele sublime adevăruri pe cale le-am numit Mistere. Doar oamenii care iubesc lumina pot fi la baza unei culturi sacre.

Mulți oameni consideră că a citi literatură spirituală, a te ruga sau a medita, a te gândi la „realități superioare” este o pierdere de timp. Dar fără a intui măcar aceste adevăruri, existența noastră nu dobândește profunzime și semnificație. Ideile care nu ne conferă entuziasm și bucurie de a trăi - și care doar îngrămădesc în conștiința noastră „fapte” sau informații sterile – ne conduc gradat la apatie. Gândurile mărunte nu pot trezi în noi acea scânteie care aprinde focul interior.

Pentru a regăsi dimensiunea sacrului în viața noastră, este esențial să ne adâncim în gânduri care să ne înalțe deasupra înțelegerilor obișnuite, comune și în viziuni spirituale al căror adevăr este peren, căci doar aceste gânduri aparțin eternității.

Chiar și trupul omului este tot o creație, o imagine a conștiinței. Sănătos sau bolnav, el reflectă imaginile asupra cărora ne focalizăm în mod obișnuit. Gândurile emoționale corespondente pe care ele le trezesc în ființa noastră – sunt pentru suflet ceea ce este hrana pentru trup. Cu cât frecvențele gândurilor pe care le avem sunt mai elevate, cu atât frumusețea și sănătatea noastră sunt mai aproape de perfecțiune. Trăsăturile fizice ale unei ființe umane îi revelează caracterul, viața interioară a sufletului. Unii fizicieni au sugerat chiar că trupul omului este o imagine proiectată, holografică, creată de conștiința noastră. Creierul este ca un ecran pe care conștiința proiectează imagini. Este posibil ca fiecare dintre noi să fi existat mai întâi ca o imagine în conștiința lui Dumnezeu. Dar indiferent de ceea ce știința viitorului ne va revela cu privire la originea și destinul nostru, putem deveni chiar în acest moment stăpânii vieții noastre.

 

„Săvârșește-ți faptele, dar fii atent la consecințe”

Omraam Mikhael Aivanhov relata următoarea poveste cu tâlc: Un rege a ieșit la plimbare într-un târg și a găsit acolo un negustor care striga: „Înțelepciune de vânzare! Înțelepciune de vânzare!” Curios, regele l-a întrebat care este prețul „mărfii” sale. Omul a răspuns că are mai multe feluri de înțelepciune: de 1000 de coroane, de 5000 de coroane și de 10.000 de coroane. Amuzat, regele a acceptat să cumpere înțelepciunea ce valora 10.000 de coroane. În schimbul acestei sume, negustorul i-a spus doar atât: „Săvârșește-ți faptele, dar fii atent la consecințe.” În ciuda faptului că a plătit atât de mult pentru un sfat ce nu părea a fi ieșit din comun, regele s-a întors bine-dispus la castelul său.

A doua zi, regele și-a vizitat bărbierul. În timp ce acesta își ascuțea lama, regele a hotărât să-i împărtășească din prețioasa sa înțelepciune. „Săvârșește-ți faptele, dar fii atent la consecințe”, a spus el, gândindu-se că bărbierul va lua totul ca pe o glumă. Dar, spre surprinderea sa, omul a căzut în genunchi și a strigat: „Iertare, Majestatea voastră, nu eu am fost cel care a dorit să vă omoare. Miniștrii m-au plătit să fac această crimă!”

Regele, realizând gravitatea situației, s-a comportat în continuare ca și cum ar fi știut totul despre complotul îndreptat împotriva sa. Bărbierul i-a dezvăluit pas cu pas toate detaliile, și astfel regele a putut să pedepsească vinovatul.

Această poveste subliniază puterea pe care o au gândurile noastre. Înțelepciunea regelui, pentru care a plătit atât de scump, reprezintă acele nestemate ale adevărului pe care ni le însușim. Atunci când conștiința noastră se orientează doar asupra gândurilor care sunt în acord cu legile dumnezeiești ale armoniei universale, reflectate în acele „sfaturi” revelate de marii ghizi spirituali, nimic din exterior nu ne mai poate aduce suferință. Ideile pe care permanent noi le avem în conștiință ne programează întreaga viață. Aceste gânduri ne pot proteja sau dimpotrivă, ne pot aduce numai suferință. Totul depinde de natura lor.

 

Gândurile alcătuiesc modelul vieții noastre

Gândurile noastre sunt adevărate forme de viață. Emise de noi, ele se răspândesc în spațiu, întorcându-se sub forma unor evenimente exterioare specifice naturii lor. Viața noastră interioară nu apare în vid. Permanent noi emanăm în spațiul din jurul nostru energii care ne sunt specifice.

Fiecare dintre noi este un transmițător în miniatură, care simultan emite și reacționează gânduri. Nu există nicio prezență neutră. Trimitem fără încetare în jurul nostru semnale care îi influențează pe cei ce ne înconjoară.

„Cine gândește permanent adevărul poate revoluționa lumea”, afirmă scriitoarea Alice Bailey. Deși poate fi dificil de imaginat, influența activității conștiinței noastre se repercutează la nivelul întregului Univers. Deoarece foarte mulți oameni rezonează preponderent cu ceea ce este dizarmonios și discordant, viețile lor reflectă ca într-o oglindă aceste caracteristici. Dar prin alegerea noastră, putem deveni un receptor al vibrațiilor angelice ale armoniei, păcii, fericirii.

 

Atitudinea care modifică destinul

Atunci când devenim conștienți de indestructibila legătură care există între lumea interioară a gândirii și lumea exterioară a experienței, realizăm că nu există victime ale unor circumstanțe exterioare. Suntem creatorii acestor circumstanțe prin intermediul scenariilor pe care, în mod obișnuit și consecvent, le întreținem.

Noi suntem cei care dăm viață scenelor asupra cărora ne focalizăm atenția. Atunci când ne concentrăm asupra unui „peisaj” anumit, noi conferim realitate acelei imagini. Puteți pune în practică acest adevăr scriind chiar acum, pe o foaie de hârtie, care sunt acele acțiuni care v-ar ajuta să vă îmbunătățiți viața și să progresați spiritual. Începeți și încheiați fiecare zi reflectând asupra acestora. Aceasta este o modalitate foarte simplă de a readuce elementul sacru în viața noastră.

Atenția este instrumentul de acordare – punctul focar al conștiinței. Gândurile binefăcătoare, pline de iubire au o frecvență de vibrație foarte înaltă. La fel ca și razele ultraviolete ale spectrului electromagnetic, ele au o lungime de undă mică și frecvență mare. Atunci când ne acordăm instrumentul conștiinței pe frecvențele binefăcătoare, suntem precum o stație radio ce transmite în permanență gânduri de iubire, fericire și bunătate. Acestea creează în dimensiunile subtile o anumită impregnare care este de natură să atragem în ființă energiile corespondente ale iubirii, fericirii și bunătății. În acel mod, viața noastră va reflecta gradat calitatea gândurilor noastre. Focalizându-ne atenția asupra gândurilor care exprimă anumite calități, vom dezvolta aceste calități în noi înșine. Aceasta este esența alchimiei sufletului – miracolul transformării interioare.

 

Citește mai mult

Leave a Comment
Leave a Reply
Please login to post a comment.

Meniu

 • Yoga Magazin nr 100
  editie aniversara, 256 pagini, 2019

  Yoga Magazin 97-98
  iulie - octombrie 2018

  Yoga Magazin nr 95-96
  martie - iunie 2018

  Yoga Magazin 94-93
  noiembrie - februarie 2018

 • ANTISTRES 60 CPS
  Are proprietati de reducere a efectelor negative ale stresului asupra organismului.

  Ulei de Magneziu
  Are efect relaxant, calmant, confera pielii aspect catifelat.

 • SIROP DE GHIMBIR
  Tonic digestiv, afrodiziac, antiinflamator, efect de regenerare, stimulare a capacitatii de digestie. 

  CEAI GASTROPROTECT
  Imbunatateste digestia, activitatea intestinala, amelioreaza durerile, creste pofta de mancare.

  ULEI ECO DIN NUCA DE COCOS
  Puternic antioxidant, reintineritor, hranitor, racoritor si armonizator

 • Special Edition - CD10 - KAMALATMIKA
  Indra continuă seria de 12 albume: EDIȚIA SPECIALĂ - Tantric Celebration.

 • Conștiința si enigmele ei
  Autor: profesor de yoga Gregorian Bivolaru

  Astrologie cauzală
  Autor: Valentin Badea

  Fantomele de la Trianon
  Autor: Anne Moberly & Eleanor Jourdain

  Aforisme, cugetari, ganduri luminoase si sfaturi pline de intelepciune pentru voi
  Autor: profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Share

Create a free account to save loved items.

Conectare

Create a free account to use wishlists.

Conectare